Poznaj nasz zespół

Fundacji Espa to ludzie, którzy w codziennej pracy korzystają ze swoich doświadczeń wspólnie planując i realizując projekty o charakterze społecznym. Pomaganie jest naszą pasją.

Zarząd Fundacji

Norbert Palimąka
Prezes Zarządu

Iwona Palimąka
Członek Zarządu

Rada Fundacji

Wiesław Ziemba
Przewodniczacy Rady, Fundator

Katarzyna Kamień-Rybka
Członek Rady

Liliana Cydejko
Członek Rady

Kamil Englard
Członek Rady

Klaus Dewald
Członek Rady

Pracownicy, współpracownicy i regularni wolontariusze

Alina Bhatti – asystentka zarządu
Piotr Dąbrowski – logistyka i magazyn
Regina Iskra – kierownik wolontariatu
Bogdan Iskra – wsparcie techniczne
Joanna Konopska – marketing

Sklepy Fundacji

Sylwia Borkowska – kierownik sklepu socjalnego
Aleksandra Betlejewska – kierownik butiku socjalnego
Anna Pulikowska – pracownik butiku socjalnego
Urszula Czarnecka – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Legnica

Placówki terenowe

Adam Bryła – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Łowicz
Marek Wojda – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Łowicz