Block
Pomaganie jest
naszą pasją.
Pomoc socjalna
Pomoc humanitarna
Zbiórki żywności
Wsparcie rodzin
i piecza zastępcza
Współpraca z firmami
w zakresie CSR
200000

osób obdarowanych pomocą humanitarną

400

rodzin zastępczych, które wspieramy

25000

podarowanych nowych par butów dzieciom i dorosłym

100

współpracujących z nami organizacji pozarządowych

1200

osób wzięło udział w naszych obozach letnich

30

lat efektywnej działalności naszej Fundacji

FUNDACJA ESPA

E – Edukacja
S – Społeczność
P – Partnerstwo
A – Aktywizacja

Fundacja ESPA to organizacja   pozarządowa   o  charakterze   non   –   profit.   Głównymi celami fundacji są: niesienie pomocy Rodzinom Zastępczym oraz szeroko rozwinięta pomoc humanitarna. Działania fundacji skupione są na realizowaniu zadań w zakresie pomocy ludziom młodym (w szczególności: osieroconym, osamotnionym, porzuconym) poprzez: aktywizowanie ich do działania i pokonywanie barier utrudniających rozwój. Pomoc humanitarna realizowana jest przy współpracy z GAiN Polska.

WSPÓŁPRACA

Wesprzyj działania Fundacji

Przekazując darowiznę dla Fundacji Espa pomagasz rozwijać nasze działania na rzecz osób potrzebujących.

Darowizny przekazane przez osoby fizyczne lub osoby prawne mogą zostać odliczone od dochodu, co zostało określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowiznę lub darowizny przekazane na cele pożytku publicznego o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6% jej dochodu.  W przypadku osób prawnych limit odliczeń wynosi 10% dochodu.

Przekaż 1,5% dla Fundacji ESPA

Działalność Fundacji ESPA opiera się na hojności darczyńców. Jedną z form wsparcia organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego jest możliwość przekazania 1,5% podatku. Każdy obywatel realizując swoje roczne rozliczenie z fiskusem w deklaracji podatkowej PIT może zaznaczyć, że chce przekazać 1,5% swojego podatku wybranej organizacji.

Możesz nam podarować swój 1,5% podatku. Wystarczy, że przy rozliczeniu rocznym podasz numer KRS: 0000060638