auto_espa_kontakt

Magazyny i biura
ul. Szczecińska 1
59-220 Legnica

Siedziba Fundacji
ul. Lotnicza 29
59-220 Legnica

Dane Fundacji
NIP: 691-16-47-241
REGON: 390557335
KRS: 0000060638

Email: espa@fundacjaespa.org

Numer konta bankowego:                                                     Bank Pekao S.A.: PL42 1240 1473 1111 0010 1165 6123

Oddział w Mysłowicach

ul. Stadionowa 9
Mysłowice 41-400

Oddział w Szczecinie

ul. J. Ch. Paska 38/2
Szczecin 71-600

Oddział w Warszawie

ul. Jasna 14/16a
Warszawa 00-041