PUNKT W LEGNICY

W Legnicy można wypożyczyć łóżka rehabilitacyjne, balkoniki, kule ortopedyczne. Zapraszamy do kontaktu mailowego: espa@fundacjaespa.org oraz wypozyczalnia@fundacjaespa.org lub do kontaktu telefonicznego 512 227 621

PUNKT W ŁOWICZU

W styczniu ruszył projekt łowickiego centrum usług środowiskowych, którego jesteśmy partnerem. W ramach działań otwarta została w Łowiczu wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z PCPR w Łowiczu, Gminą Zduny oraz Fundacją MiKa.

Głównym celem projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym w powiecie łowickim w formie: wsparcia w postaci rozwoju usług socjalnych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z teleopieką, usług Asystenta Osobistego osoby Niepełnosprawnej, usług specjalistycznych w formie transportu osób niesamodzielnych, usług terapii ruchem-treningu funkcjonalnego wraz z poradnictwem psychologa dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, usług zapewnienia posiłków, prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej-świetlicy środowiskowej dla dzieci umieszczonych w Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dla dzieci zagrożonych umieszczeniem w Rodzinnej Pieczy Zastępczej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych w Gminie Zduny.

Kontakt telefoniczny: 512 227 621

Więcej informacji o projekcie https://fundacjaespa.org/fundacja/wp-content/uploads/2020/04/lowicz-projekt.pdf

Informacja o wynajmie lokalu: https://fundacjaespa.org/fundacja/wp-content/uploads/2020/04/ESPA_Ogłoszenie%20lokal-do%20zamieszczenia.pdf