Fundacja

Działamy od 1993 roku!

E – Edukacja | S – Społeczność | P – Partnerstwo | A – Aktywizacja

 

Fundacja ESPA to   organizacja   pozarządowa   o   charakterze   non   –   profit.   Głównym   celem   fundacji   jest Edukowanie oraz kształtowanie dzieci i młodzieży na ludzi odpowiedzialnych, wyróżniających się wartościami Społecznymi i moralnymi. Działania fundacji skupione są na realizowaniu zadań w zakresie niesienia Pomocy ludziom młodym (w szczególności: osieroconym, osamotnionym, porzuconym) poprzez: Aktywizowanie ich do działania i pokonywanie barier utrudniających rozwój.

Czym się zajmujemy?

Pomoc humanitarna

Działamy w obszarze pomocy rzeczowej rodzinom zastępczym oraz organizacjom, które pracującą z osobami w potrzebie.

Zapobieganie marnowaniu żywności

Współpracujemy z producentami, sklepami oraz dystrybutorami żywności w myśl ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności.

Pomoc socjalna

Wspólnie z naszymi partnerami podejmujemy projekty socjalne.

Organizacja wolontariatu

Do naszych projektów poszukujemy wolontariuszy, osób chętnych zmieniać świat na lepsze.

Rodzinna Piecza Zastępcza

Integracja Rodzin Zastępczych w oparciu o wypoczynek letni, spotkania, pomoc doraźną.

Obozy dla rodzin

Od wielu lat organizujemy wyjazdy letnie do Szwecji dla rodzin zastępczych oraz przyjaciół Fundacji.

Stypendia dla dzieci z rodzin zastępczych

Wspieramy edukację, która pomoże w przyszłości uzyskać lepszy start w życiu zawodowym.

Edukacja

Konferencje, prelekcje, sympozja oraz inne wydarzenia pomagają nam dotrzeć do ludzi z wartościowym przesłaniem.