Block
Pomaganie jest
naszą pasją.
Pomoc socjalna
Pomoc humanitarna
Zbiórki żywności
Wsparcie rodzin
i piecza zastępcza
Współpraca z firmami
w zakresie CSR
30000

osób obdarowanych pomocą humanitarną

50

rodzin zastępczych które wspieramy

8000

podarowanych nowych par butów

40

współpracujących organizacji NGO

1200

osób wzięło udział w obozach letnich

28

lat działalności naszej Fundacji

FUNDACJA ESPA

E – Edukacja | S – Społeczność | P – Partnerstwo | A – Aktywizacja

Fundacja ESPA to   organizacja   pozarządowa   o   charakterze   non   –   profit.   Głównym   celem   fundacji   jest Edukowanie oraz kształtowanie dzieci i młodzieży na ludzi odpowiedzialnych, wyróżniających się wartościami Społecznymi i moralnymi. Działania fundacji skupione są na realizowaniu zadań w zakresie niesienia Pomocy ludziom młodym (w szczególności: osieroconym, osamotnionym, porzuconym) poprzez: Aktywizowanie ich do działania i pokonywanie barier utrudniających rozwój.

Przekaż 1% dla Fundacji ESPA

Działalność Fundacji ESPA opiera się na hojności darczyńców. Jedną z form wsparcia organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego jest możliwość przekazania 1% podatku. Każdy obywatel realizując swoje roczne rozliczenie z fiskusem w deklaracji podatkowej PIT może zaznaczyć, że chce przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji.

Pomoc Humanitarna

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy, rodzinom zastępczym, organizacjom, które pracującą z osobami w potrzebie.

Pomoc Socjalna

Wspólnie z naszymi partnerami podejmujemy projekty socjalne.

Zbiórki Żywności

Współpracujemy ze sklepami oraz dystrybutorami żywności w myśl ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności.

Rodzinna Piecza Zastępcza

Integracja Rodzin Zastępczych w oparciu o wypoczynek letni, spotkania, pomoc doraźną.

Organizacja Wolontariatu

Do naszych projektów poszukujemy wolontariuszy, osób chętnych zmieniać świat na lepsze.

Edukacja

Konferencje, prelekcje, sympozja oraz inne wydarzenia pomagają nam dotrzeć do ludzi z wartościowym przesłaniem.

Chcesz być na bieżąco z naszą działalnością?