Prowadzenie Fundacji ESPA oraz realizowanie wielu działań i projektów wymaga od nas wielu środków finansowych i ogromnego nakładu pracy. Twój 1,5% ma wielką moc i realnie wpływa  na poprawę trudnej sytuacji życiowej dzieci i rodzin, które są w potrzebie.

Jak przekazać swój 1,5% podatku:

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-37 itp.). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę – Fundacja ESPA i numer pod jakim Fundacja widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS 0000060638.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji ESPA. Kwota ta może być mniejsza lub równa kwocie wyliczonej jako 1,5 % podatku należnego – szczegółowe instrukcje są w formularzach zeznań podatkowych. Te pieniądze zostaną przekazane przez urzędy skarbowe na konto Fundacji w terminie do 31 lipca bieżącego roku.

100% otrzymanych wpłat przeznaczamy na pomoc

Wszystkie wpłacone środki przez darczyńców przeznaczane są bezpośrednio na realizację programów i projektów Fundacji. Nie finansujemy z darowizn kosztów działalności administracyjnej (na ten cel pozyskujemy środki z grantów i środków celowych). 100% wpłaty przeznaczane jest na pomoc beneficjentom Fundacji.