Raz do roku odbywa się spotkanie, które podsumowuje naszą roczną działalność, nazywamy je Galą Fundacji ESPA. Zazwyczaj odbywa się ono w grudniu lub styczniu. Jest to wyjątkowy czas spotkania naszych Podopiecznych, Darczyńców i Partnerów Fundacji. Bliżej terminu spotkania podamy termin oraz wystosujemy imienne zaproszenia dla uczestników.