ŁOWICZ

Miło nam poinformować, że w styczniu rusza projekt łowickiego centrum usług środowiskowych, którego jesteśmy partnerem. W ramach działań otwieramy w Łowiczu wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z PCPR w Łowiczu, Gminą Zduny oraz Fundacją MiKa.

Głównym celem projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym w powiecie łowickim w formie: wsparcia w postaci rozwoju usług socjalnych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z teleopieką, usług Asystenta Osobistego osoby Niepełnosprawnej, usług specjalistycznych w formie transportu osób niesamodzielnych, usług terapii ruchem-treningu funkcjonalnego wraz z poradnictwem psychologa dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, usług zapewnienia posiłków, prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej-świetlicy środowiskowej dla dzieci umieszczonych w Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dla dzieci zagrożonych umieszczeniem w Rodzinnej Pieczy Zastępczej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych w Gminie Zduny.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE W FORMACIE PDF

INFORMACJE O WYNAJMIE LOKALU

LEGNICA