Fundacja ESPA
Oddział w Warszawie

Oddział w Warszawie realizuje cele statutowe Fundacji głównie koncentrując się na wsparciu humanitarnym, wsparciu wielu współpracujących z Fundacją organizacji NGO. Jest również partnerem wielu wydarzeń organizowanych przez naszych partnerów.

Dyrektor Oddziału – Agnieszka Kalisińska