Warszawa

Fundacja ESPA
Oddział w Warszawie

Adres

ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa

E-Mail

warszawa@fundacjaespa.org

Dyrektor Oddziału

Agnieszka Kalisińska

Oddział w Warszawie realizuje cele statutowe Fundacji głównie koncentrując się na wsparciu humanitarnym, wsparciu wielu współpracujących z Fundacją organizacji NGO. Jest również partnerem wielu wydarzeń organizowanych przez naszych partnerów.