Fundacja ESPA
Oddział w Szczecinie

Praca w szczecińskim oddziale naszej fundacji opiera się na działaniach grupy klaunów, którzy organizują swoje akcje, jednocześnie wspierają różne imprezy o charakterze charytatywnym organizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działania kierowane są do dzieci, osób starszych oraz różnych organizacji. Początki Oddziału sięgają roku 2018.

Dyrektor Oddziału – Anna Marynowska