Fundacja ESPA
Oddział w Szczecinie

Praca w szczecińskim Oddziale opierają się o działania grupy klaunów, które organizują zarówno swoje akcje, jak i wspierają akcje czy imprezy o charakterze charytatywnym, organizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działania kierowane są do dzieci, osób starszych oraz organizacji. Początki Oddziału sięgają roku 2018.

Dyrektor Oddziału – Anna Marynowska