Fundacja ESPA Oddział w Mysłowicach

Adres

ul. Pułkownika Karola Myrka 32, 59-220 Legnica

E-Mail

myslowice@fundacjaespa.org

Dyrektor Oddziału

Danuta Adamska

Vice Dyrektor Oddziału

Elżbieta Vashek

Oddział w Mysłowicach powstał w roku 2018. Funkcjonowanie odbywa się głównie w oparciu o wsparcie charytatywne osób potrzebujących, współpracę z rodzinami zastępczymi z regionu dolnośląskiego, organizację lokalnych wydarzeń zbieżnych z działalnością statutową Fundacji.

Fundacja ESPA Oddział w Szczecinie

Adres

ul. Władysława Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin

E-Mail

szczecin@fundacjaespa.org

Dyrektor Oddziału

Anna Marynowska

Praca w Oddziale opiera się o działania grupy klaunów, które organizują zarówno swoje akcje, jak i wspierają akcje czy imprezy o charakterze charytatywnym, organizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działania kierowane są do dzieci, osób starszych oraz organizacji. Początki Oddziału sięgają roku 2018.