Fundacja ESPA
Oddział w Mysłowicach

Adres

ul. Pułkownika Karola Myrka 32, 59-220 Legnica

E-Mail

myslowice@fundacjaespa.org

Dyrektor Oddziału

Danuta Adamska

Vice Dyrektor Oddziału

Elżbieta Vashek

Oddział w Mysłowicach powstał w roku 2018. Funkcjonowanie odbywa się głównie w oparciu o wsparcie charytatywne osób potrzebujących, współpracę z rodzinami zastępczymi z regionu dolnośląskiego, organizację lokalnych wydarzeń zbieżnych z działalnością statutową Fundacji.