Fundacja ESPA
Oddział w Mysłowicach

Oddział w Mysłowicach powstał w roku 2018. Jego funkcjonowanie polega na charytatywnym wspieraniu osób potrzebujących, współpracy z rodzinami zastępczymi z regionu dolnośląskiego i organizacji lokalnych wydarzeń zbieżnych z działalnością statutową Fundacji.

Dyrektor Oddziału – Danuta Adamska
Wicedyrektor Oddziału – Elżbieta Vashek