Fundacja ESPA
Oddział w Mysłowicach

Oddział w Mysłowicach powstał w roku 2018. Funkcjonowanie odbywa się głównie w oparciu o wsparcie charytatywne osób potrzebujących, współpracę z rodzinami zastępczymi z regionu dolnośląskiego, organizację lokalnych wydarzeń zbieżnych z działalnością statutową Fundacji.

Dyrektor Oddziału – Danuta Adamska
Wicedyrektor Oddziału – Elżbieta Vashek