Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja ESPA, ul. Złotoryjska 65/3, 59-220 Legnica, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000060638, REGON: 390557335, NIP: 6911647241.
 2. Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: espa@fundacjaespa.org.
 3. Twoje dane osobowe, kontaktowe i płatnicze będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych przez Ciebie na rzecz Fundacji ESPA,
  • kontaktowania się z Tobą (telefonicznie, pocztowo, przez e-mail) w celu informowania o działaniach Fundacji, naszych aktualnych projektach, podziękowań czy szczegółach związanymi z Twoimi darowiznami.
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy Fundacji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 6. Fundacja ESPA będzie przetwarzać Twoje dane:
  • w zakresie celu wskazanego w pkt 3 pkt. 1 – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
  • w zakresie celu wskazanego pkt 3 pkt. 2 – do czasu wniesienia Twojego sprzeciwu;
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.