Ways to support the Foundation’s activities

As a Foundation to implement planned activities and projects, we need huge amounts of
support and help! If you like what we do, you can support our activities in the following ways:

numer1

Please make a transfer:

Recipient: Fundacja ESPA
ul. Lotnicza 29, 59-220 Legnica, PL

Recipient’s account number in PLN:
PKO BP: 32 1020 3017 0000 2902 0558 0552

Title: Donation

Korzystając z bankowości elektronicznej możesz również ustawić zlecenie stałe, dzięki któremu co miesiąc będziesz przekazywał na rachunek Fundacji Espa określoną kwotę (np. 20 zł, 50 zł, 100 zł, Inna kwota) umożliwiającą nam sprawne realizowanie naszej misji i celów statutowych.

numer2

Buy a donation card

You can support us by buying a donation voucher/card for 20, 50 and 100 zlotys.

 

numer3

Online shopping with FANI MANI

Do you buy online? You can support us for free! It’s really simple: All you need to do is download the Reminder Plugin, which will show you thousands of popular stores where you can shop with a donation, as well as the most attractive offers and promotions.

We allocate 100% of the received payments to help.