Szkoła Słowa 2017 w Legnicy

Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. (Psalm 119:105)

Zapraszamy Ciebie do uczestnictwa w pierwszej, po kilkuletniej przerwie, edycji Szkoły Słowa w Legnicy. 

Tematem tej edycji szkoły jest: KRÓLESTWO BOŻE W PRZYPOWIEŚCIACH JEZUSA. 

Nauczanie prowadzą: Mirosław Szatkowski – prezbiter okręgowy Kościoła Zielonoświątkowego i pastor Centrum Ewangelii Głogów oraz Wiesław Ziemba. 

Są dwa powody reaktywacji Szkoły Słowa w Legnicy:

Po pierwsze: Paweł apostoł napisał w liście do Koryntian 4:15, że „choćbyście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli, ojców macie niewielu. Istnieje więc coś więcej niż dobre nauczania. Poprzez internet mamy dzisiaj dostęp do niezliczonej ilości nauczań, jest też wiele konferencji ze znanymi, atrakcyjnymi mówcami. Chcemy jednak, żeby Szkoła Słowa była czymś więcej niż tylko przekazaniem nauczania. 

Po drugie: chcemy skoncentrować treść szkoły na osobie Jezusa Chrystusa i Jego głównym przesłaniu, jakim jest Królestwo Boże. Wierzymy, że objawienie Królestwa jest kluczowe dla kształtowania biblijnego światopoglądu i stylu życia wierzących.

Termin Szkoły Słowa:

piątek i sobota, 22-23 września 2017. 

Piątek: 18.00-21.00

Sobota: 10.00-17.00

Miejsce Szkoły Słowa:

Kościół Zielonoświątkowy w Legnicy

ul. Pobożnego 7, 59-220 Legnica

Opłata rejestracyjna za udział w Szkole Słowa wynosi 50zł.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Słowa jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty w terminie 5 dni od zgłoszenia na podany poniżej rachunek bankowy:

Fundacja ESPA

03 1240 1473 1111 0010 6629 7313

z dopiskiem:

Szkoła Słowa – Imię i nazwisko