Jednym z celów projektu było promowanie Gminy Polkowice w działaniach młodzieży w środowisku lokalnym, w kraju i poza jego granicami. Ponad to budowanie mostów między narodami i kulturami, rozwijanie DIALOGU między ludźmi różnych kultur, narodów i wyznań, KSZTAŁTOWANIA KULTURY PRZYJAZNEJ CZŁOWIEKOWI itp. Dziękujemy za współpracę! Więcej informacji można uzyskać TUTAJ.