Legnica

Fundacja ESPA
Oddział w Legnicy

Adres

ul. Kwiatkowskiego 11/5
59-22 Legnica

E-Mail

legnica@fundacjaespa.org

Dyrektor Oddziału

Anna Madej

Oddział w Legnicy powstał w roku 2019 na bazie wcześniejszej siedziby Fundacji. Funkcjonowanie odbywa się głównie w oparciu o wsparcie charytatywne osób potrzebujących, współpracę z rodzinami zastępczymi z regionu dolnośląskiego, organizację lokalnych wydarzeń zbieżnych z działalnością statutową Fundacji.