Dzięki Wam Drodzy Darczyńcy istniejemy, działamy i możemy pomagać osobom potrzebującym i ich rodzinom. 100% otrzymanych wpłat przeznaczamy na pomoc.

Pamiętaj! Możesz skorzystać z odliczenia podatkowego.

Osoby fizyczne mogą przekazać na cele pożytku publicznego do 6% podstawy opodatkowania.

Osoby prawne mogą przekazać do 10% podstawy opodatkowania.