FUNDACJA ESPA

Fundacja ESPA w Legnicy jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w lipcu 2006 r. w wyniku przekształcenia Fundacji „Pomoc Ludziom Uzależnionym – Nowy Początek”.
Fundacja „Nowy Początek” zajmowała się głównie pomocą ludziom uzależnionym od alkoholu, pomaganiem im w rozpoczęciu nowego, wolnego od nałogu życia w rodzinie i społeczeństwie. Prowadziła również pracę profilaktyczną i psychoterapeutyczną z alkoholikami i ich rodzinami oraz udzielała wsparcia materialnego i moralnego osobom chorym, samotnym i niedołężnym. W 2006 roku przyjęty został nowy statut i nowe założenia programowe.
Jesteśmy obecnie organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Nazwa Fundacji ESPA, została zaczerpnięta z pierwszych liter słów: E-edukacja, S-społeczność, P-partnerstwo, A-aktywizacja.

W głównej mierze koncentrujemy się na pomocy dzieciom i młodzieży, jednakże swoimi staraniami w miarę możliwości obejmujemy również dorosłych. Poprzez edukację chcemy kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie, wyróżniających się wysokim poziomem wartości moralnych i etycznych. Doceniając umiejętności młodych ludzi, pomagamy im w odnalezieniu swojego miejsca w świecie.

Fundacja ESPA edukuje, rozwija, motywuje młode pokolenie do zmiany stylu życia w oparciu o naukę i wartości chrześcijańskie.

Chcemy uczyć dzieci oraz młodzież, jak radzić sobie z problemami życiowymi przy uwzględnieniu wartości i nauki chrześcijańskiej, umożliwiając im samodzielne, niezależne, normalne życie. Poprzez udzielanie pomocy mówimy: Nie jesteś sam, Bóg Cię kocha, a Twoje życie nie jest Jemu obojętne. Od wielu lat współpracuje z nami grupa wolontariuszy prężnie uczestnicząca w działaniach prowadzonych przez Fundację.

ZARZĄD FUNDACJI

npalimaka

Norbert Palimąka

Prezes
iwonapalimaka

Iwona Palimąka

Członek Zarządu

Mariusz Madej

Członek Zarządu

Kamil Englard

Członek Zarządu

Katarzyna Rybka

Członek Zarządu

RADA NADZORCZA FUNDACJI

Wiesaw_Ziemba-555×712

Wiesław Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Skrobuk

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Tustanowski

Członek Rady Nadzorczej