FUNDACJA ESPA

E-edukacja, S-społeczność, P-partnerstwo, A-aktywizacja

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit.

od 1993

Fundacja ESPA działa od 1993. W ostatnich latach jej działania mocno skoncentrowały się na młodym pokoleniu.

stawiamy na rozwój

Poprzez edukację chcemy kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie.

mamy wpływ

Od naszej postawy względem tych ludzi, od naszego wpływu na ich światopogląd, edukacji, zależy bardzo wiele.

przekaż 1%

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Możesz przekazać 1% podatku dochodowego dla Fundacji ESPA w Legnicy.

OPP 1%

Możesz przekazać 1% podatku dochodowego dla Fundacji ESPA w Legnicy.

Działalność organizacji pożytku publicznego opiera się na hojności darczyńców. Jedną z form wsparcia organizacji posiadających status OPP jest możliwość przekazania 1% podatku. Każdy obywatel realizując swoje roczne rozliczenie z fiskusem w deklaracji podatkowej PIT może zaznaczyć, że chce przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji.

czym się zajmujemy

CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEDSZKOLE GEDEON

Od wielu lat prowadzimy działalność Przedszkola, które wychowało kilkuset przedszkolaków.

CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM GEDEON

Jest to projekt, nad którym obecnie pracujemy, ufając że powstanie niebawem.

REZYDENCJA SENIORA

Zupełnie nowy dla nas temat, w oparciu o który chcemy rozpocząć pracę międzypokoleniową troszcząc się też o osoby w podeszłym wieku.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Działalność Ekonomii Społecznej ma dla nas duże znaczenie i daje możliwości szerokiej współpracy partnerskiej.

PROJEKT CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIE ESPA

To międzypokoleniowy projekt Fundacji, który powstaje w oparciu o nieruchomość przy ul. Lotniczej 29 w Legnicy.

ESPA DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Spółka powołana przez Fundację do realizacji budowy i rozbudowy inwestycji przy ul. Lotniczej 29 w Legnicy.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Integracja Rodzin Zastępczych w oparciu o wypoczynek letni, spotkania, pomoc doraźną.

PROJEKT HOP-E SZKOŁY NA FILIPINACH

Na dalekich Filipinach prowadzimy działalność edukacyjną w trzech szkołach dla blisko 100 uczniów.

wiodące działania

CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEDSZKOLE „GEDEON”

Chrześcijańskie Przedszkole „GEDEON” – jest placówką w której od wielu lat dzieci otoczone są atmosferą ciepła, radości, akceptacji, a ich rodzice znajdują tu pewność, że maluchy są pod właściwą opieką. Nad tym wszystkim czuwa zespół wykwalifikowanych pedagogów. Więcej na ten temat dowiedzieć się można na stronie przedszkola.

SZKOŁY NA FILIPINACH

Szkoły na Filipinach, które funkcjonują w oparciu o polskich darczyńców poprzez Adopcję Serca. Już za chwilkę na naszej stronie internetowej pojawią się nowe profile dzieci do adopcji. Więcej o tej działalności można przeczytać na stronie:

PIECZA ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza – to projekt realizowany przez nas od trzech lat, nakierowany na wspieranie Rodzinnych Domów Dziecka oraz rodzin pracujących z sierotami. Dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej ufundowaliśmy w Legnicy taką właśnie placówkę. W roku bieżącym planujemy zabrać naszych podopiecznych na wczasy organizowane przez naszą Fundację.

CC ESPA

Jesteśmy w trakcie budowy kompleksu, w którym mieścić się będzie szkoła i przedszkole dla około 200 dzieci oraz rezydencja seniora dla około 100 osób w podeszłym wieku.

W tym celu rozbudowujemy tę nieruchomość – otrzymaliśmy ją na razwój naszych działań. W pierwszej kolejności – do września 2016 roku – oddana do użytku będzie część edukacyjna, później część domu seniora. W szkole i przedszkolu kształcić się będą też dzieci z ubogich rodzin, którym będziemy pomagać. Swoistym pomostem między tymi dwiem grupami wiekowymi będą rodzice uczących się dzieci i właśnie dorosłe już dzieci osób starszych. Chcemy by te dwie grupy współpracowały ze sobą.